Nakládání, sběr a likvidace odpadů


Sběr a přeprava speciální technikou / ADR cisternové vozidlo - tekuté odpady, kontejnerové vozidlo - přeprava odpadů v kontejnerech 7 - 12m3, speciální vozidlo na sběr kuka nádob /

Zhodnocování a odstraňování odpadů

Posouzení nebezpečných odpadů

Sběr a nakládání s druhotnými surovinami

Průmyslové čištění a sanace

Likvidace nelegálních skládek odpadů

Optimalizace nákladů v odpadovém hospodářství

Enviromanažment

preprava odpadu

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa:

HAWK invest Prague, a.s.
Ovocný trh 572/11, Staré Město,
110 00 Praha 1

Kontakt :

Milan Taška / Kristína Gálová
+420 722 903 783 / +421 948 944 402
taska@hawkinvest.cz / galova@hawkinvest.cz

Firemní údaje:

IČO: 07271336
DIČ: 07271336
IČ DPH: CZ07271336
E-MAIL: hawk@hawkinvest.cz
WEB: www.hawkinvest.cz