Komunální služby


Zimní údržba:
Zabezpečení sjízdnosti komunikací, parkovišť, chodníků a průmyslových parků

Strojní a ruční údržba komunikací (posyp, pluhování, případně jejich kombinace)

Nakládání a odstraňování sněhu, odstraňování ledu

NONSTOP dispečink a monitoring

Letní údržba:
Strojní zametání a splachování

Odsávání vody

Sekání travnatých ploch, odvoz posečené trávy

Kácení stromů a odstraňování pařezů / kořenů po kácení /

Sekání a úprava dětských hřišť

Čištění kanalizačních vpustí a odvodňovacích žlabů

traktor s pluhom

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa:

HAWK invest Prague, a.s.
Ovocný trh 572/11, Staré Město,
110 00 Praha 1

Kontakt :

Milan Taška / Kristína Gálová
+420 722 903 783 / +421 948 944 402
taska@hawkinvest.cz / galova@hawkinvest.cz

Firemní údaje:

IČO: 07271336
DIČ: 07271336
IČ DPH: CZ07271336
E-MAIL: hawk@hawkinvest.cz
WEB: www.hawkinvest.cz